Eisen aan vraagouder

De volgende voorwaarden gelden voor vraagouders.

Koppeling aan gewerkte uren
Ouders kunnen gezamelijk maximaal 230 uur per maand declareren voor alle opvangsoorten. Tevens wordt het recht op het aantal uren kinderopvangtoeslag beperkt tot het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner, vermeerderd met 40% voor kinderen tot 4 jaar; in totaal dus 140% van het totaal aantal gewerkte uren. Voor schoolgaande kinderen vanaf 4 jaar wordt het recht beperkt tot 70% van het aantal gewerkte uren. Bij werknemers met een arbeidsovereenkomst is de check voor de belastingdienst eenvoudig. De check voor zzp-ers, en invalkrachten wordt achteraf gedaan bij de controle van de afgenomen uren. Deze mensen moeten aantonen dat de afgenomen uren kinderopvangtoeslag nodig zijn geweest voor hun werkzaamheden.

Werkloosheid
Een ouder kan niet langer dan 6 maanden na werkloosheid in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Aanvraag met terugwerkende kracht
Alleen de kosten die gemaakt zijn vanaf 3 maanden voor de datum van aanvraag komen nog in aanmerking, dus op tijd aanvragen!

Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.