Het Landelijk Register Kinderopvang

Er is één landelijk register kinderopvang. Dit vervangt de 445 individuele gemeentelijke registers. Het register zorgt niet alleen voor meer professionaliteit, maar helpt ook de Belastingdienst om misbruik te voorkomen. Zowel gastouders als gastouderbureaus moeten voldoen aan hogere eisen om in dit register opgenomen te worden.

Gastouders
Gastouders worden ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Om recht op toeslag te hebben moet de gastouder in het register staan.

Hoelang duurt opname in het register?
Binnen tien weken na ontvangst van de aanvraag neemt het college van burgemeester En wethouders een besluit. Dit besluit baseren ze op het advies van de GGD. Als er gegronde redenen voor zijn, heeft de gemeente de mogelijkheid om deze termijn te verlengen. Dat kan slechts één keer. De gemeente moet dit motiveren en het gastouderbureau hierover informeren. De verlengde termijn moet bovendien zo kort mogelijk zijn.

Hoe weet ik of ik geregistreerd word?
De gemeente stuurt op basis van het advies van de GGD een beschikking naar het gastouderbureau. Het gastouderbureau informeert u schriftelijk over de inhoud van deze beschikking. Is het besluit positief, dan wordt u opgenomen in het Landelijke Register Kinderopvang. U kunt ook zelf in het register zien of u bent ingeschreven.

Wat gebeurt er bij een negatieve beschikking?
Is de beschikking negatief, dan wordt u niet opgenomen in het register. Wanneer u en/of het gastouderbureau het niet eens zijn met de inhoud van de beschikking, kunt u bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders.

Welke informatie staat in Het Landelijk Register Kinderopvang?

  1. het unieke registratienummer van de gastouder;
  2. het opvangadres;
  3. het aantal kindplaatsen;
  4. de datum van registratie;
  5. de naam van het bijhorende gastouderbureau.

Het BSN-nummer staat wel in het register, maar is alleen in te zien door gemeente, GGD en de Belastingdienst.

Waar vind ik Het Landelijk Register Kinderopvang?
Het Landelijk Register Kinderopvang is een openbaar register. Het is te vinden via www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Wijzigingen in Het Landelijk Register Kinderopvang
Als u de opvangsituatie wilt wijzigen, bijvoorbeeld het aantal kindplaatsen, dan moet het gastouderbureau dat melden bij de gemeente waar de opvang plaatsvindt. Als het adres wijzigt waarop u de kinderen opvangt moet u een nieuwe aanvraag indienen om opgenomen te worden in Het Landelijk Register Kinderopvang.