Eisen aan de locatie

In de wet is bepaald dat de locatie moet voldoen aan onderstaande eisen:

  1. U vangt maximaal zes kinderen tegelijk op
  2. Er is een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar;
  3. Er is voldoende speelruimte binnen en buiten;
  4. Er is een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd;
  5. Bij opvang van vier of meer kinderen is een achterwacht beschikbaar;
  6. De locatie waar u kinderen opvangt is altijd en volledig rookvrij;
  7. De locatie waar u kinderen opvangt is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders.

Maximaal zes kinderen tegelijk
Het aantal kinderen dat u tegelijk mag opvangen is afhankelijk van hun leeftijd. Uw eigen kinderen tot 10 jaar tellen ook mee als zij aanwezig zijn tijdens de opvang. Zijn ze op die momenten bij een andere gastouder, in een kindercentrum of op school, dan tellen zij niet mee. Vriendjes die tijdens de opvang aanwezig zijn, tellen wel mee.

Het maximum aantal kinderen dat tegelijk aanwezig mag zijn, is (inclusief uw eigen kinderen):

  • zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, inclusief uw eigen kinderen tot 10 jaar;
  • vijf kinderen wanneer zij allen jonger zijn dan 4 jaar; inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar;
  • vier kinderen van 0 en 1 jaar oud, waarvan maximaal twee van 0 jaar; ook weer inclusief uw eigen kinderen van deze leeftijd.

terug naar top

Aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar
Voor kinderen jonger dan 1,5 jaar moet een aparte slaapruimte zijn ingericht. Die creëert u bijvoorbeeld door in uw eigen slaapkamer of die van uw kinderen extra bedjes te plaatsen. Deze ruimte moet wel afgestemd zijn op het aantal kinderen dat daar slaapt.
Campingbedjes worden geleverd met een vast matrasje erin. Dit is veilig. Maar omdat het matrasje dun is, stoppen veel volwassenen een extra matrasje in het bed. Tussen dit matras en de flexibele zijkant van het bed kan een ruimte ontstaan waar kinderen bekneld of verstikt kunnen raken. Het advies luidt dus vanaf nu: gebruik alleen de bijgeleverde dunne matras in campingbedjes. Het verwarrende is dat babyspeciaalzaken matrasjes verkopen die bedoeld zijn om in een campingbed te leggen. Veel ouders/verzorgers vinden dat een extra matras meer comfort met zich meebrengt. Stichting Wiegedood en de Risicomonitor raden het permanente gebruik van campingbedjes überhaupt af. Zij vinden het campingbedje alleen geschikt voor incidentele logeerpartijen en weekendjes weg.
terug naar top

Voldoende speelruimte binnen en buiten
De opvanglocatie moet voor alle kinderen voldoende speelruimte bieden, zowel binnen als buiten. De hoeveelheid ruimte hangt af van het aantal en de leeftijd van de kinderen die u tegelijk opvangt. Hierbij houdt u vanzelfsprekend ook rekening met uw eigen kinderen.
terug naar top

Achterwacht bij vier of meer kinderen
Wanneer u vier of meer kinderen tegelijk opvangt, inclusief uw eigen kinderen, moet een achterwacht beschikbaar zijn. Deze achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en kan binnen vijftien minuten aanwezig zijn op de opvanglocatie. De achterwacht moet 18 jaar of ouder zijn, maar heeft geen diploma of VOG nodig. De gastouder moet bij de inspectie kunnen aantonen wie de achterwacht is. U kunt hiervoor meerdere personen aanwijzen. Voor allen geldt dat ze telefonisch bereikbaar zijn en binnen vijftien minuten aanwezig kunnen zijn.
terug naar top

Opvanglocatie is altijd en volledig rookvrij
De locatie waar u kinderen opvangt is altijd en volledig rookvrij. Vindt de opvang plaats in een woonhuis, dan moet de hele woning rookvrij zijn. Dit geldt ook als u kinderen in hun ouderlijk huis opvangt. Als de opvang plaatsvindt in een apart gebouw naast het woonhuis, dan moet dat gebouw altijd en volledig rookvrij zijn.
terug naar top

Er zijn voldoende en goed functionerende rookmelders
Voor een optimale veiligheid zijn voldoende werkende rookmelders verplicht in de opvanglocatie. U kunt zelf bepalen waar u de rookmelders plaatst; per verdieping in de hal, gang of het trapgat. Dit geldt ook als de opvang in de woning van de ouders plaatsvindt. Bepaal de plaats van de rookmelders eventueel in overleg met ons.
terug naar top