Aanmelden bij gemeente

Voldoet u aan alle eisen en voldoet de opvanglocatie ook aan alle eisen? Dan kunnen wij u als gastouder bij de gemeente aanmelden. De gemeente zal, na documentencontrole, de GGD opdracht geven voor een huisbezoek.

Aanmelden hoe gaat dat?
Wij moeten u als gastouder aanmelden bij de gemeente waar de opvang plaatsvindt. Dit doen we met het Aanvraagformulier Registratie Gastouderopvang.

Wat controleert de GGD?
In opdracht van de gemeente controleert de GGD:

  • de inhoud van de documenten
  • de opvanglocatie
  • de kwaliteit van de opvang

Als niet alle documenten in orde zijn, maakt de GGD een conceptrapport met een beschrijving van wat er niet klopt. De GGD doet dan geen onderzoek van de opvanglocatie. Zijn de documenten in orde, dan voert de GGD in opdracht van de gemeente een onderzoek op de locatie uit.

Wat toetst de GGD-inspecteur?
De inspecteur toetst zoveel mogelijk eisen en maakt op basis daarvan een brief met bevindingen en een conceptadvies. Deze brief wordt aan het gastouderbureau gestuurd.

Als eerste voert de GGD-inspecteur een documentencontrole uit op de opvanglocatie (aanwezigheid van origineel VOG, geldig certificaat kinder EHBO, diploma Helpende Welzijn of EVC certificaat, Risico-Inventarisatie die niet ouder dan 1 jaar is, meldcode kindermishandeling en pedagogisch beleidsplan). Daarnaast zal de GGD-inspecteur controleren of de opvanglocatie voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen (bijvoorbeeld aanwezigheid rookmelders) zoals beoordeeld in de Risico-Inventarisatie.

Alleen bij feitelijke onjuistheden kunnen de bevindingen en het advies aan de gemeente worden bijgesteld. De GGD stuurt de definitieve versie naar het gastouderbureau en naar de gemeente. Uiteindelijk neemt de gemeente het besluit de gastouder wel of niet op te nemen in het Landelijk Register.